10:39 12/06/2009

Kênh truyền hình Đầu tư chuẩn bị lên sóng

Phương Anh

Từ ngày 16/6, kênh truyền hình Đầu tư InvestTV sẽ chính thức lên sóng trên hệ thống truyền hình cáp VCTV

Đại diện InvestTV cho biết kênh sẽ tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như đầu tư, tài chính, nguồn nhân lực, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa, những diễn biến của thị trường trong và ngoài nước.
Đại diện InvestTV cho biết kênh sẽ tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như đầu tư, tài chính, nguồn nhân lực, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa, những diễn biến của thị trường trong và ngoài nước.
Từ ngày 16/6, kênh truyền hình Đầu tư InvestTV sẽ chính thức lên sóng trên hệ thống truyền hình cáp VCTV.

Đây là kênh truyền hình chuyên biệt về lĩnh vực kinh tế, đầu tư được thành lập dựa trên sự hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty InvestTV.

Đại diện InvestTV cho biết kênh sẽ tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như đầu tư, tài chính, nguồn nhân lực, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa, những diễn biến của thị trường trong và ngoài nước...

Bên cạnh đó, InvestTV cũng sẽ cung cấp các thông tin về về chính sách quản lý kinh tế vĩ mô, các giải pháp kinh tế trong từng thời kỳ dưới dạng nguyên bản hoặc có phân tích, đối chiếu.