11:04 20/01/2008

Kéo dài thời gian nộp tiền Sabeco

H.Xuân

Nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ thanh toán tiền mua cổ phần từ 30/1 - 10/3/2008, thay vì từ 30/1 - 27/2/2008

Ngày 28/1 tới, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Sabeco.
Ngày 28/1 tới, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Sabeco.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa có thông báo về việc thay đổi quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), mà cụ thể là kéo dài thời gian nộp tiền đối với những nhà đầu tư đã trúng đấu giá.

Theo đó, nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ thanh toán tiền mua cổ phần từ 30/1 - 10/3/2008, thay vì từ 30/1 - 27/2/2008 như quy định cũ.

Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần vẫn là thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho đại lý đấu giá. Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền mua cổ phần của nhà đầu tư về Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vào một trong các tài khoản do Sở quy định.

Sau 2 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về Cục Tài chính doanh nghiệp sau 3 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần.

Ngày 28/1 tới, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Sabeco. Sau khi cổ phần hóa Sabeco có vốn điều lệ 6.412,81 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 79,61%, cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên chiếm 0,39% và 128,257 triệu cổ phần bán đấu giá lần đầu ra công chúng chiếm 20% vốn điều lệ.

Giá khởi điểm để bán đấu giá là 70.000 đồng/cổ phần, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.