17:01 06/12/2010

Kết quả kinh doanh 11 tháng của SMC và CVT

Hà Anh

SMC và CVT công bố kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng năm 2010

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) và Công ty Cổ phần CMC (mã CVT-HNX) công bố kết quả hoạt động 11 tháng năm 2010.

Cụ thể: sản lượng bán ra 11 tháng năm 2010 của SMC đạt 484.571 tấn, bằng 96,91% kế hoạch năm (500.000 tấn); doanh số bán ra đạt 6.130,77 tỷ đồng, bằng 111,45% kế hoạch năm (5.500 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 78,05 tỷ đồng, bằng 97,56% kế hoạch năm (80 tỷ đồng).

Trong khi đó, CVT thông báo doanh thu 11 tháng năm 2010 đạt 228,94 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 31 tỷ đồng, bằng 193,75 kế hoạch năm.
 
Cả năm 2010, CVT ước doanh thu đạt 250 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 35 tỷ đồng, bằng 218,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Năm 2010, CVT thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 220 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 16 tỷ đồng.