09:00 22/12/2011

Kết quả kinh doanh 11 tháng của VNS, GDT và BTT

Hà Anh

Ba doanh nghiệp niêm yết trên HSX là VNS, GDT và BTT công bố kết quả kinh doanh 11 tháng của Công ty mẹ

Diễn biến giá cổ phiếu VNS trong 3 tháng qua. Nguồn HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu VNS trong 3 tháng qua. Nguồn HSX.
Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS), Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT) và Công ty cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Bến Thành (mã BTT) công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2011 của công ty mẹ.

Cụ thể: tổng doanh thu kinh doanh tháng 11/2011 của công ty mẹ VNS đạt 186,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 11,97 tỷ đồng.

Lũy kế 11 tháng năm 2011, tổng doanh thu kinh doanh của Công ty mẹ VNS đạt 2.000 tỷ đồng, bằng 99,24% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 116 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch năm.

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT) công bố 11 tháng năm 2011, doanh thu của công ty đạt hơn 196,6 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 43,4 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2010 và vượt 9% về lợi nhuận (39,8 tỷ đồng).

Công ty Cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Bến Thành (mã BTT) cho biết tổng doanh thu thuần thực hiện 11 tháng năm 2011 đạt 274,9 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch năm và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước; Sau khi trích lập dự phòng đầu tư tài chính, lợi nhuận trước thuế của BTT đạt 36,5 tỷ đồng , vượt 4,2% kế hoạch năm và giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước.