14:17 03/06/2010

Kết quả kinh doanh 4 tháng của TMC, SCJ và EFI

N.Anh

TMC, SCJ và EFI công bố kết quả kinh doanh trong tháng 4 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2010

TMC, SCJ và EFI công bố kết quả kinh doanh trong tháng 4 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2010.

* Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX) công bố kết quả kinh doanh tháng 4 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2010.

Cụ thể: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong tháng 4 đạt 146,81 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 493,64 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tháng 4 đạt 2,54 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt 8,38 tỷ đồng.

Được biết, năm 2010 công ty đặt kế hoạch với doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,25 tỷ đồng, cổ tức 16%.

* Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ-HNX) công bố sản lượng tiêu thụ tháng 4 đạt 34.230 tấn, lũy kế 4 tháng đầu năm 2010 đạt 125,5 tấn, bằng 29,36% kế hoạch năm (427.551 tấn).

Doanh thu tháng 4 đạt 25,596 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 90,639 tỷ đồng, bằng 30,39% kế hoạch năm (298,205 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế tháng 4 đạt 4,507 tỷ đồng, lũy kế đạt 13,395 tỷ đồng, bằng 29,77% kế hoạch năm (45 tỷ đồng).

* Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục (mã EFI-HNX) công bố doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt được trong tháng 4 lần lượt là 1,12 tỷ đồng và 0,84 tỷ đồng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2010, EFI đạt 4,84 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 4 tháng là 3,46 tỷ đồng, hoàn thành 50,88% kế hoạch năm 2010.

EFI cho biết, tính đến cuối tháng 5, lợi nhuận trước thuế của công ty ước đạt 4,1 tỷ đồng, hoàn thành 60,3% kế hoạch năm.