20:59 20/07/2010

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của BTP và VTO

Hà Anh

Công ty Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) và Công ty Vận tải Xăng dầu Vitaco (VTO) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) và Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (VTO) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010.

*Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã BTP-HOSE) vừa công bố tổng doanh thu tháng 6 đạt 200,788 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế trong tháng 6 đạt 10,638 tỷ đồng, tổng lợi nhuận lũy kế đến 30/6 đạt 67,538 tỷ đồng.

BTP cho biết, tháng 6/2010, doanh thu sản xuất kinh doanh điện của công ty tăng do sản lượng tăng. Hệ thống máy móc thiết bị của công ty vận hành ổn định và phát điện với công suất cao, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo đúng kế hoạch.

Năm 2010, BTP đặt mục tiêu với doanh thu đạt 1.691,141 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 62,563 tỷ đồng, cổ tức 7%.

* Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (mã VTO-HOSE) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 với tổng doanh thu ước đạt 66,831 tỷ đồng, bằng 58,39% kế hoạch năm; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 37,6 tỷ đồng, bằng 59,74% kế hoạch năm.

Năm 2010, VTO đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 1.135.2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 62,9 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 5%.