16:15 21/07/2010

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của LCS và EID

Mai Hằng

Công ty Licogi 16.6 và Công ty Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 (mã LCS) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (mã EID) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010.

 * Công ty Cổ phần Licogi 16.6 (mã LCS-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh dự kiến 6 tháng đầu năm 2010 với doanh thu đạt 211,912 tỷ đồng, bằng 141,08% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2010 dự kiến đạt  5,031 tỷ đồng, bằng 47,2% kế hoạch năm.

Năm 2010, LCS đặt mục tiêu với sản lượng đạt 180,508 tỷ đồng, doanh thu đạt 150,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,643 tỷ đồng, chia cổ tức 20%.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (mã EID-HNX) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 với doanh thu đạt 131,87 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 13,122 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.640 đồng.

Theo EID, kết quả kinh doanh quý 2/2010, chênh lệch tăng trên 10% so với cùng kỳ là do quý 2/2010, công ty có thực hiện một số chiến lược như quảng bá sản phẩm, mở các lớp tập huấn.... Ngoài ra do chất lượng nội dung sản phẩm của công ty ngày một hoàn thiện, mẫu mã sản phẩm đa dạng, phong phú, rất nhiều sản phẩm đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường... Vì vậy doanh thu trong quý 2/2010 (131,87 tỷ đồng) tăng cao so với quý 2/2009 (103,03 tỷ đồng), kéo theo tỷ lệ tăng doanh thu là tỷ lệ tăng lợi nhuận.

Đồng thời trong quý 2/2010, để đảm bảo cho việc học sinh có đầy đủ sách khi bước vào năm học mới, tránh tình trạng dồn dập dẫn đến bị động trong việc phát hành, đặc biệt đối với mảng sách bổ trợ sách giáo khoa.

Năm 2010, EID thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 211 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 27,6 tỷ đồng, cổ tức 15%.