20:30 28/10/2016

Kết quả kinh doanh của Eximbank vẫn sa sút

Hải Vân

Các chỉ tiêu kinh doanh chính của Eximbank vẫn xấu đi trong 9 tháng đầu năm nay

Tính đến 30/9/2016, tổng tài sản Eximbank còn 123.996,69 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 124.849,67 tỷ đồng cuối 2015.
Tính đến 30/9/2016, tổng tài sản Eximbank còn 123.996,69 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 124.849,67 tỷ đồng cuối 2015.
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016 với các kết quả kém khả quan.

Tiếp tục xu hướng thể hiện rõ những năm gần đây, tổng tài sản của Eximbank tiếp tục giảm trong 9 tháng đầu năm nay, nhưng tốc độ đã chậm lại. Tính đến 30/9/2016, tổng tài sản còn 123.996,69 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 124.849,67 tỷ đồng cuối 2015.

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng thương mại tăng mạnh tín dụng, thì thị phần mảng này của Eximbank tiếp tục mất đi, khi cho vay khách hàng tiếp tục giảm xuống còn 79.502,75 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 83.889,88 tỷ đồng cuối năm ngoái.

Tín dụng tiếp tục giảm, nợ xấu tăng lên mức cao, đi cùng với lượng trích lập dự phòng rủi ro lớn khiến kết quả lợi nhuận của Eximbank tiếp tục ở mức thấp.

Cụ thể, trong quý 3 vừa qua, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 123,09 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm chỉ đạt 202,33 tỷ đồng, chưa bằng một phần ba của cùng kỳ năm trước (677,87 tỷ đồng).

Điểm đáng chú ý là tình hình nợ xấu tại Eximbank tiếp tục gia tăng, đặc biệt tăng rất mạnh tại nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn), tăng từ 182 tỷ cuối 2015 lên tới hơn 1.006 tỷ đồng tại 30/9/2016; nhóm nợ có khả năng mất vốn cũng tăng mạnh từ 802,16 tỷ cuối 2015 lên hơn 1.079 tỷ đồng.

Tính chung, tổng nợ xấu của Eximbank đến 30/9/2016 ở mức 2.706 tỷ đồng, chiếm 3,35% tổng dư nợ; trong khi cuối 2015 chỉ 1.575,5 tỷ, chiếm 1,86% tổng dư nợ.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Eximbank tiếp tục gia tăng chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng với 923,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 498,49 tỷ đồng.

Điểm sáng đáng kể trong kết quả kinh doanh của ngân hàng này 9 tháng đầu năm nay là lượng tiền gửi của khách hàng gia tăng (4,8%), tại 30/9/2016 đạt 103.157,89 tỷ đồng (cuối năm 2015 ở mức 98.430,54 tỷ đồng).