15:01 07/05/2010

Kết quả kinh doanh quý 1 của DC4, C92, SKS, VGP và VSP

Huyền Thương

5 công ty niêm yết trên HNX gồm: DC4, C92, SKS, VGP và VSP vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2010.

5 công ty niêm yết trên HNX gồm: DC4, C92, SKS, VGP và VSP vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2010.

*Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2010 đạt hơn 10 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 821,57 triệu đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 384 đồng.

*Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (mã C92-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2010 đạt hơn 17,5 tỷ  đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt trên 1,34 tỷ đồng.

*Công ty Cổ phần Công trình giao thông sông Đà (mã SKS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2010 đạt gần 13,24 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt trên 1,48 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 593 tỷ đồng.

*Công ty Cổ phần Cảng rau quả (mã VGP-HNX) công bố tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2010 đạt trên 9,086 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 4,24 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 702 đồng.

*Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (mã VSP-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2010 đạt trên  201,46 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 16,4 tỷ đồng.