12:27 24/04/2009

Kết quả kinh doanh quý 1 của SAM, NTL, VNR, HPC và VCS

Thu Thủy

SAM, NTL, VNR, HPC và VCS vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2009

Quý 1/2009, SAM công bố lãi 13,25 tỷ đồng.
Quý 1/2009, SAM công bố lãi 13,25 tỷ đồng.
SAM, NTL, VNR, HPC và VCS vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2009.

* Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (SAM-HOSE) thông báo trong quý 1/2009, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 28,8 tỷ đồng - giảm 96,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 13,25 tỷ đồng – giảm 72,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

* Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL-HOSE) thông báo doanh thu quý 1/2009 đạt 19,8 tỷ đồng – tăng 209% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 5 tỷ đồng.

* Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR-HASTC) thông báo doanh thu thuần hợp đồng kinh doanh bảo hiểm trong quý 1/2009 đạt hơn 119 tỷ đồng – tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 47,5 tỷ đồng - tăng 107% so với cùng kỳ năm ngoái.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HPC-HASTC) công bố tổng doanh thu quý 1/2009 đạt 3,99 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là -15,626 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (VCS-HASTC) công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2009 đạt 92,36 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 18,17 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.402,98 đồng.