16:11 17/06/2010

Kết quả kinh doanh tháng 5 của HSG, HAX và SCJ

N.Anh

HSG, HAX và SCJ công bố kết quả kinh doanh tháng 5 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2010

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE), Công ty Cổ phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh (mã HAX-HOSE) và Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (mã SCJ-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 5 và lũy kế 5 tháng đầu năm.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố doanh thu tháng 4/2010 đạt 533 tỷ đồng, ước thực hiện tháng 5/2010 đạt 402 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng niên độ tài chính 2009-2010 đạt 3.052 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tháng 4/2010 đạt 51 tỷ đồng, ước thực hiện tháng 5/2010 đạt 22,5 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 286,5 tỷ đồng.

HSG cho biết, doanh thu và lợi nhuận sau thuế tháng 5/2010 sụt giảm mạnh so với tháng 4/2010 là do sản lượng sản xuất của toàn tập đoàn sụt giảm mạnh so với các trước do việc cắt điện luân phiên tại Khu công nghiệp Sóng Thần II và Khu công nghiệp Phú Mỹ 1.

* Công ty Cổ phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong tháng 5 đạt 86,51 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 327,538 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong tháng 5/2010 đạt 1,938 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 6,136 tỷ đồng.

Được biết, đại hội cổ đông HAX thông qua kế hoạch năm 2010 với doanh thu đạt 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn công bố sản lượng tiêu thụ tháng 4/2010 đạt 34.320 tấn, tháng 5 đạt 34.261 tấn, lũy kế 5 tháng đầu năm 2010 đạt 159.779 tấn, bằng 37,37% kế hoạch năm.

Doanh thu tháng 5 đạt 25,944 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm 2010 đạt 116,583 tỷ đồng, bằng 39,09% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế tháng 5 đạt 4,275 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt 17,670 tỷ đồng, bằng 39,27% kế hoạch năm (45 tỷ đồng).