10:06 11/01/2012

KHA: Cổ đông lưu ký tại SME phải đến trụ sở công ty nhận cổ tức

Minh Hà

KHA sẽ thanh toán trực tiếp cổ tức lần 2/2011 cho các cổ đông tại Văn phòng KHA số 360A Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp.HCM

Diễn biến giá cổ phiếu KHA trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu KHA trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HSX) thông báo địa điểm trả cổ tức cho cổ đông lưu ký tại Công ty Chứng khoán SME.

Cụ thể: Do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) tạm đình chỉ hoạt động thanh toán bù trừ của Công ty Cổ phần chứng khoán SME từ ngày 7/12/2011 đến 7/2/2012 (theo thông báo kéo dài thời gian đình chỉ thêm 1 tháng),

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu KHA đang lưu ký tại SME, KHA sẽ tiến hành thanh toán trực tiếp cổ tức lần 2/2011 cho các cổ đông tại Văn phòng KHA số 360A Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp.HCM bắt đầu từ 12/1/2012.

Các cổ đông khi đến nhận cổ tức: Nếu là cổ đông cá nhân phải xuất trình chứng minh nhân dân và là đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo tiếp tục đình chỉ hoạt động giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán SME tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (trên cả thị trường niêm yết và thị trường UPCoM) kể từ ngày 7/1/2012 đến 7/2/2012 do liên tục mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán.