14:04 17/06/2008

Khả năng thanh khoản Techcombank tốt nhất thị trường

Vũ Toan

Đây là khẳng định có trong thông báo mới của Ngân hàng Kỹ thương Techcombank

5 tháng đầu năm, tổng huy động của Techcombank đạt 42.187 tỷ đồng, tăng 21%.
5 tháng đầu năm, tổng huy động của Techcombank đạt 42.187 tỷ đồng, tăng 21%.
Đây là khẳng định có trong thông báo mới của Ngân hàng Kỹ thương Techcombank.

Theo giải thích của ngân hàng này, giá trị trên có được từ tốc độ huy động của một trong những thành viên tốt nhất trong hệ thống, xét trong 5 tháng vừa qua; đạt 42.187 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm.

Cũng trong 5 tháng đầu năm, tổng tài sản của Techcombank đạt gần 49.000 tỷ đồng, tăng hơn 9.000 tỷ so với đầu năm 2008.

Techcombank cho biết hoạt động tín dụng hiện vẫn tăng trưởng bền vững và trong tầm kiểm soát, với tổng dư nợ sau 5 tháng đầu năm tăng khoảng 38% so với đầu năm, đạt 27.959 tỷ đồng.

“Chúng tôi vẫn đảm bảo và cam kết cung ứng vốn cho những khách hàng có nhu cầu, đặc biệt là các dự án phục vụ những lĩnh vực kinh tế trọng điểm, những dự án phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”, đại diện Techcombank khẳng định.

Hiện tỷ lệ nợ khó đòi của Techcombank sau 5 tháng đã giảm xuống mức an toàn là 1,14%; so với 1,38% giai đoạn đầu năm và mức 1,3% kế hoạch cho tháng 5, con số trên thể hiện chất lượng tín dụng của ngân hàng này đã cải thiện.

Thông báo trên cũng cho biết doanh thu dịch vụ của Techcombank trong riêng tháng 5 đạt 74 tỷ đồng, tăng 127% so với kế hoạch đề ra, chiếm 18% trong tổng doanh thu. Trong đó dịch vụ thanh toán quốc tế đạt 24 tỷ đồng, tăng 117% so với kế hoạch đề ra.