10:48 10/11/2008

KHA trả cổ tức 10% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 19/12/2008, KHA sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/ mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 24/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (KHA-HOSE).

Theo đó, ngày 19/12/2008, KHA sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/ mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội - 360C Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán KHA ngày 21/11, 24/11 và 25/11/2008.