09:50 26/09/2007

Khách hàng ABS sẽ được vay cầm cố chứng khoán

L.Hương

Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) cung cấp dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán niêm yết cho các nhà đầu tư có tài khoản giao dịch tại ABS

Từ ngày 25/9/2007, Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) đã hợp tác với Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cung cấp dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán niêm yết cho các nhà đầu tư có tài khoản giao dịch tại ABS.

Theo ABS, để được vay cầm cố chứng khoán, các nhà đầu tư này phải là chủ sở hữu hợp pháp một danh mục chứng khoán niêm yết có thị giá tại phiên đóng cửa gần nhất lớn hơn hoặc bằng 30.000 đồng và có nhu cầu cầm cố chứng khoán để vay vốn với thời hạn tối đa không quá 12 tháng.

Mức cho vay trong từng lần vay vốn được xác định căn cứ theo đề nghị của khách hàng nhưng tối thiểu từ 100 triệu đồng trở lên và tối đa dựa trên giá trị của danh mục chứng khoán cầm cố. Lãi suất vay 1,05%/tháng và Agribank có quyền giới hạn tổng dư nợ cho vay cầm cố chứng khoán niêm yết đối với các khách hàng của ABS tại từng thời điểm.

Tất cả các hồ sơ vay vốn hợp lệ chuyển tới Sở giao dịch Ngân hàng Nông ngiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam trước 15h00 của ngày làm việc sẽ được phê duyệt và giải ngân trong ngày. Các hồ sơ chuyển đến sau thời gian này sẽ được giải quyết vào ngày làm việc tiếp theo.