14:48 27/08/2014

Khách hàng lai "làm khổ" doanh nghiệp như thế nào?

P.V

Sự xuất hiện và bùng nổ của thế hệ khách hàng lai đầu tiên đã đặt doanh nghiệp Việt vào một giai đoạn mới

Những thách thức của doanh nghiệp trong kỉ nguyên này đến từ đâu? Chúng 
xuất phát từ khách hàng, hay từ chính những vấn đề của doanh nghiệp?
Những thách thức của doanh nghiệp trong kỉ nguyên này đến từ đâu? Chúng xuất phát từ khách hàng, hay từ chính những vấn đề của doanh nghiệp?
Sự xuất hiện và bùng nổ của thế hệ khách hàng lai đầu tiên đã đặt doanh nghiệp Việt vào một giai đoạn mới, nơi mà những cách tiếp cận lỗi thời sẽ nhanh chóng khiến họ phải trả cái giá không hề rẻ.

Những thách thức của doanh nghiệp trong kỉ nguyên này đến từ đâu? Chúng xuất phát từ khách hàng, hay từ chính những vấn đề của doanh nghiệp? Chúng mới từ “trên trời rơi xuống”, hay nảy sinh từ những bất cập cố hữu từ lâu?

Infographic dưới đây sẽ cho doanh nghiệp và người làm marketing cái nhìn vừa bao quát vừa chi tiết về những vấn đề không thể không tính đến khi tiếp cận khách hàng trong thời đại hybrid.

Khách hàng lai "làm khổ" doanh nghiệp như thế nào? 1
Khách hàng lai "làm khổ" doanh nghiệp như thế nào? 2
Khách hàng lai "làm khổ" doanh nghiệp như thế nào? 3
Khách hàng lai "làm khổ" doanh nghiệp như thế nào? 4
Khách hàng lai "làm khổ" doanh nghiệp như thế nào? 5
Khách hàng lai "làm khổ" doanh nghiệp như thế nào? 6
Khách hàng lai "làm khổ" doanh nghiệp như thế nào? 7
Khách hàng lai "làm khổ" doanh nghiệp như thế nào? 8
Khách hàng lai "làm khổ" doanh nghiệp như thế nào? 9

(Nguồn: Admicro)