13:15 05/08/2014

Khách hàng lai ra đời như thế nào?

Thu Hương

Thuật ngữ mới mẻ “khách hàng lai” (hybrid customer) đã làm đau đầu không ít người làm truyền thông và doanh nghiệp những ngày qua

Kỉ nguyên khách hàng lai đã bắt đầu từ bao giờ, và khách hàng lai là ai,
 có thực sự “trên trời rơi xuống”, hay đã hiện hữu từ lâu mà chúng ta 
không hề hay biết?
Kỉ nguyên khách hàng lai đã bắt đầu từ bao giờ, và khách hàng lai là ai, có thực sự “trên trời rơi xuống”, hay đã hiện hữu từ lâu mà chúng ta không hề hay biết?
Thuật ngữ mới mẻ “khách hàng lai” (hybrid customer) đã làm đau đầu không ít người làm truyền thông và doanh nghiệp những ngày qua.

Kỉ nguyên khách hàng lai đã bắt đầu từ bao giờ, và khách hàng lai là ai, có thực sự “trên trời rơi xuống”, hay đã hiện hữu từ lâu mà chúng ta không hề hay biết?

Cùng tìm về “hành trình nguyên thủy” của khách hàng lai thông qua những thông tin ngắn gọn và hết sức thú vị.

Khách hàng lai ra đời như thế nào? 1
Khách hàng lai ra đời như thế nào? 2
Khách hàng lai ra đời như thế nào? 3
Khách hàng lai ra đời như thế nào? 4
Khách hàng lai ra đời như thế nào? 5
Khách hàng lai ra đời như thế nào? 6
Khách hàng lai ra đời như thế nào? 7
Khách hàng lai ra đời như thế nào? 8
Khách hàng lai ra đời như thế nào? 9
Khách hàng lai ra đời như thế nào? 10
Khách hàng lai ra đời như thế nào? 11

(Nguồn: Admicro)