11:13 02/05/2013

Khai mạc hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Hoàng Diên

Sáng ngày 2/5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã khai mạc tại Hà Nội

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI sẽ xem xét, quyết định, cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề lớn. <br>
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI sẽ xem xét, quyết định, cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề lớn. <br>
Sáng ngày 2/5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã khai mạc tại Hà Nội.

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI sẽ xem xét, quyết định, cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề lớn, bao gồm:

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở;

- Đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận;

- Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

- Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng;

- Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược;

- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo chương trình dự kiến, Hội nghị diễn ra từ ngày 2-11/5.

(Nguồn: Chinhphu.vn)