10:38 19/07/2007

Khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII

Đức Thọ

Sáng nay (19/7), kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII đã chính thức khai mạc tại Hội trường Ba Đình – Hà Nội

Theo kế hoạch, kỳ họp sẽ diễn ra trong 15 ngày, từ 19/7 đến 6/8/2007.
Theo kế hoạch, kỳ họp sẽ diễn ra trong 15 ngày, từ 19/7 đến 6/8/2007.
Sáng nay (19/7), kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII đã chính thức khai mạc tại Hội trường Ba Đình – Hà Nội.

Trong 15 ngày diễn ra kỳ họp thứ nhất, từ 19/7 đến 6/8/2007, Quốc hội sẽ lần lượt quyết định các nhiệm vụ nhân sự, ngân sách Nhà nước cùng một số vấn đề quan trọng khác.

Sau khi nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII cùng ý kiến của cử tri, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội, các ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, các chức danh của các cơ quan của Quốc hội; phê chuẩn danh sách các thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo đề nghị của Thủ tướng, Quốc hội cũng sẽ thảo luận và quyết định về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, phê chuẩn việc bổ nhiệm các phó thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005; xem xét Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2007, các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007.

Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ xem xét và thông qua Nghị quyết về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII.

Chiều 19/7, Quốc hội sẽ nghe Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng báo cáo về tình hình thực hiện và dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, cùng các biện pháp cho 6 tháng cuối năm 2007.