09:30 30/03/2007

Khẩn trương hợp tác với Sở chứng khoán New York

Lan Ngọc

Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương có kế hoạch hợp tác với Sở Giao dịch chứng khoán New York (Mỹ)

Mặt tiền Sở Giao dịch chứng khoán New York.
Mặt tiền Sở Giao dịch chứng khoán New York.

Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương có kế hoạch hợp tác với Sở Giao dịch chứng khoán New York (Mỹ).

Theo Công văn số 1675/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ, ông John A.Thain, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán New York, đã gửi thư cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bày tỏ sẵn sàng đón tiếp đại diện Ủy ban Chứng khoán Việt Nam để trao đổi thông tin và kinh nghiệm về thị trường chứng khoán.

Thủ tướng đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương có kế hoạch để triển khai các nội dung hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên.

Song song với kế hoạch tiếp cận thị trường chứng khoán Singapore (bắt đầu triển khai từ tháng 4 này), việc tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm với Sở Giao dịch chứng khoán New York sẽ là bước đi cần thiết, góp phần chuẩn bị cho việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước niêm yết tại thị trường nước ngoài trong tương lai.