15:01 26/06/2008

Khẩn trương sắp xếp bộ máy thành phố Hà Nội mở rộng

Thanh Vân

Thủ tướng vừa chỉ đạo khẩn trương sắp xếp, ổn định nhân sự các cơ quan chuyên môn của thành phố Hà Nội mở rộng

Cầu Thê Húc bắc qua đền Ngọc Sơn ở trung tâm Hà Nội.
Cầu Thê Húc bắc qua đền Ngọc Sơn ở trung tâm Hà Nội.
Thủ tướng vừa chỉ đạo khẩn trương sắp xếp, ổn định nhân sự các cơ quan chuyên môn của thành phố Hà Nội mở rộng.

Theo nội dung Công văn 956/TTg-NC của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ với thành ủy, UBND thành phố Hà Nội và tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tây khẩn trương sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy của thành phố Hà Nội mở rộng, để từ ngày 1/8 có thể thực hiện được ngay những chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể các ngành sẽ có bộ máy được tổ chức theo hệ thống ngành dọc như quân đội, công an, ngân hàng, tài chính... phối hợp với thành ủy, tỉnh ủy và UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc và Hòa Bình sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự các cơ quan cấp dưới và chỉ đạo các cơ quan này hoạt động có hiệu quả ngay từ ngày 1/8.

UBND thành phố Hà Nội phối hợp với UBND các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình chỉ đạo thống kê, quản lý toàn bộ trụ sở, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của hệ thống cơ quan chính quyền ở các địa phương hợp nhất, sáp nhập với thành phố Hà Nội để bàn giao tài sản, bố trí địa điểm và phương tiện làm việc cho các cơ quan chính quyền của thành phố Hà Nội mở rộng đồng thời quản lý chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, hư hỏng.

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình triển khai ngay việc xem xét, quyết định tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, tổng thu và chi ngân sách địa phương, số bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/7/2008.