21:18 29/09/2019

Khát vọng đưa điện về nông thôn

Huyền Vy

EVNNPC đã nỗ lực không ngừng và góp phần rất lớn trong việc đảm bảo an sinh xã hội và thay đổi bộ mặt vùng nông thôn của 27 tỉnh/thành phố phía Bắc

Lưới điện nông thôn ở các tỉnh phía Bắc đã được củng cố và đảm bảo vận hành an toàn, chất lượng.
Lưới điện nông thôn ở các tỉnh phía Bắc đã được củng cố và đảm bảo vận hành an toàn, chất lượng.

Đưa điện lưới quốc gia về nông thôn, miền núi, hải đảo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nhằm giúp xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội đồng đều, bền vững giữa các vùng miền cả nước. Hiện thực hóa chủ trương này, trong những năm qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã nỗ lực không ngừng và góp phần rất lớn trong việc đảm bảo an sinh xã hội và thay đổi bộ mặt vùng nông thôn của 27 tỉnh/thành phố phía Bắc.

Tính đến 31/12/2018, trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố phía Bắc do EVNNPC quản lý, bán điện, số huyện có điện 247/247 huyện, đạt tỷ lệ 100%; 5.032/5.032 xã có điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 100% và 7.773.928/7.8898.983 hộ dân nông thôn có điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 98.54%.

Đơn vị dẫn đầu về phát triển lưới điện nông thôn

Điện khí hóa nông thôn luôn là vấn đề đầy thách thức đối với các Tổng công ty Phân phối điện. Đưa điện đến những vùng mà phụ tải không tập trung, sản lượng điện tiêu thụ thấp, suất đầu tư xây dựng lưới điện cao… đồng nghĩa với việc hiệu quả kinh doanh cầm chắc là không thể hiệu quả. Nhưng đối với EVNNPC thì những thác thức ấy còn tăng lên gấp bội bởi tính đặc thù trong phạm vi quản lý.

EVNNPC quản lý và phục vụ bán điện trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố phía Bắc thì đã có tới 15 tỉnh là trung du và miền núi. Đây là những tỉnh có địa hình hiểm trở nhất Việt Nam. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, vượt qua thách thức trong việc thi công và quản lý vận hành lưới điện, EVNNPC đã trở thành đơn vị dẫn đầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về công tác phát triển lưới điện và khách hàng ở khu vực nông thôn.

Giai đoạn 2008-2014, EVNNPC đã hoàn thành tiếp nhận lưới điện hạ thế của 3.952 xã, đầu tư cải tạo tối thiểu để bán điện trực tiếp đến các hộ dân nông thôn. Năm 2015, tiếp nhận được 125 xã và 211 cụm; đưa điện lưới quốc gia về 24 xã (trong đó có 5 xã đảo), đóng điện cho 8.901 hộ dân nông thôn chưa có điện lưới quốc gia. Đưa số huyện có điện lưới quốc gia đạt 100%. Đạt mốc quan trọng đầu tiên trong thực hiện Chương trình điện khí hóa nông thôn.

Năm 2016, EVNNPC tiếp nhận lưới điện hạ thế của 30 xã và cụm, đưa tỷ lệ xã có điện lưới quốc gia đạt 100%; đã có 3.553 xã/ 5.050 xã đạt tiêu chí về điện nông thôn trong Chương trình xây dựng mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (tiêu chí số 4), chiếm tỷ lệ 70,35%. Tiếp đó, năm 2017, EVNNPC đã tiếp nhận lưới điện 133 xã, cụm và đã có 3.615 xã đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Năm 2018, EVNNPC đã tiếp nhận lưới điện hạ thế của 17 xã, cụm với 18.892 hộ dân, nâng số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98,5%; hầu hết các xã biên giới đã được cấp điện, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu định canh định cư, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh khu vực biên giới - hải đảo.

Sự "thay da đổi thịt" của nông thôn 27 tỉnh/thành phố phía Bắc đã có sự đóng góp rất lớn của EVNNPC. Dòng điện đã tạo nên những kết quả đáng khích lệ, không chỉ xóa đói giảm nghèo mà còn phát triển bền vững cho khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo. Và quan trong hơn, những nỗ lực trong điện khí hóa nông thôn của EVNNPC đã góp phần quan trọng vào Chương trình chung của cả tập đoàn, giúp đưa tỷ lệ số xã, hộ nông thôn có điện ở Việt Nam ở mức cao hơn các nước trong khu vực như Indonesia, Philippin, Bangladesh, Xrilanca, Ấn Độ...

Góp phần giữ vững biển đảo của tổ quốc

Đưa điện lên núi cao đã khó khăn, đưa điện ra huyện đảo còn thách thức hơn nữa. Mặc dù còn nhiều khó khăn về vốn, điều kiện hạ tầng cơ sở, nhưng EVNNPC luôn nâng cao trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn để thực hiện tốt việc đưa điện lưới quốc gia ra đảo, góp phần giữ vững an ninh vùng biển đảo của Tổ quốc. Năm 2013, thực hiện thành công dự án đưa điện lưới quốc gia ra đảo Cô Tô (Hải Phòng) đã trở thành dấu mốc của công trình đầu tiên kết nối lưới điện từ đất liền đến với huyện đảo xa xôi.

Thành công của Dự án đưa điện lưới quốc gia ra đảo Cô Tô là kinh nghiệm thực tế để EVN tiến hành triển khai dự án đưa điện lưới quốc gia ra đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Lý Sơn (Quảng Ngãi) và các dự án khác. Cũng từ thành công đưa điện ra huyện đảo Cô Tô, năm 2014, EVNNPC tiếp tục thực hiện Dự án đưa điện lưới quốc gia ra 5 xã đảo của huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) gồm: Bản Sen, Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng, Thắng Lợi. Sau 8 tháng nỗ lực thi công, công trình đã hoàn thành và đóng điện thành công vào đầu tháng 12, giúp gần 2.500 hộ dân lần đầu tiên có điện đón Tết.

Việc đưa điện lưới quốc gia ra huyện đảo Cô Tô và 5 xã đảo không chỉ nhằm mục đích tạo cơ sở, động lực cho huyện đảo còn nhiều khó khăn này có sự bứt phá mạnh trong đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống dân sinh mà còn phục vụ cho mục tiêu đảm bảo, củng cố an ninh - quốc phòng cho vùng biển, đảo có ý nghĩa chiến lược ở Đông Bắc Tổ quốc.

Giờ đây, lưới điện nông thôn ở các tỉnh phía Bắc đã được củng cố và đảm bảo vận hành an toàn, chất lượng; giá điện bán lẻ tới các hộ sử dụng đã được áp dụng theo biểu giá chung trong cả nước; dịch vụ khách hàng khu vực nông thôn cũng được quan tâm đầu tư như các khu vực thành thị. Điều đó cho thấy, việc quản lý điện nông thôn ở EVNNPC đã có những bước chuyển biến cơ bản, thực sự góp phần xây dựng nông thôn mới giàu mạnh, văn minh và hiện đại.