15:01 01/09/2015

Khi nào bị ngừng giao dịch vàng miếng?

Thùy Duyên

Ngân hàng Nhà nước nêu các trường hợp tổ chức tín dụng và doanh nghiệp bị tạm ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định mới này sau khi vừa đưa một ngân hàng thương mại có hoạt động kinh doanh vàng mạnh vào diện kiểm soát đặc biệt.<br>
Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định mới này sau khi vừa đưa một ngân hàng thương mại có hoạt động kinh doanh vàng mạnh vào diện kiểm soát đặc biệt.<br>
Ngày 28/8, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 12/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2013/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước.

Theo thông tư này, Ngân hàng Nhà nước tạm ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng với các tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt và với những doanh nghiệp vi phạm quy định.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước tạm ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng trong thời gian tổ chức tín dụng này bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Căn cứ tình hình thực tế của tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức này có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép tổ chức tín dụng giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước, hoặc chấm dứt cho phép giao dịch này.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp 3 tháng kể từ thời điểm phát hiện các vi phạm trong nghĩa vụ ký xác nhận giao dịch theo quy trình mua bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước, trong thanh toán và giao nhận, hoặc với các tổ chức vi phạm 3 lần các quy định về thông tin, báo cáo, hoặc tổ chức đó bị phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vàng.

Những quy định trên có hiệu lực cùng ngày ký ban hành Thông tư 12, từ 28/8/2015.