23:52 09/06/2013

Khi nào IFC và BTMU được bán cổ phiếu Vietinbank?

Hà Anh

Cổ phiếu CTG của IFC và BTMU đều đã được niêm yết trên HOSE, nhưng chưa được chuyển nhượng

Diễn biến giá cổ phiếu CTG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu CTG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Vietinbank (mã CTG-HOSE) phát hành cho IFC Capitalization (Equity) fund, L.P. và Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd (BTMU).

Cụ thể, IFC hiện sở hữu 168,58 triệu cổ phiếu CTG và sẽ được chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 11/3/2014. Đây là số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là IFC. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm, từ ngày 10/3/2011 đến ngày 10/3/2014.

Tương tự, BTMU hiện sở hữu 644,4 triệu cổ phiếu CTG và số cổ phiếu trên sẽ chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 15/5/2018. Đây là số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd (BTMU). Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm, từ ngày 14/5/2013 đến ngày 14/5/2018.

Toàn bộ lượng cổ phiếu CTG của IFC và BTMU đều đã được niêm yết trên HOSE.

Hiện, vốn điều lệ của CTG đạt hơn 32.611 tỷ đồng với 3.266.144.348 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Trước đó, ngày 4/6, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đã thực hiện điều chỉnh tỷ lệ room của nhà đầu tư nước ngoài tại CTG từ 12,79% lên 30%.