10:50 21/02/2013

“Kho thực phẩm” của tỷ phú Warren Buffett

Thanh Hải

Hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm là một trong những lĩnh vực đầu tư lớn của nhà tiên tri xứ Omaha