09:06 14/09/2007

Khoan dầu khí mở rộng hoạt động

L.Hương

Tính đến thời điểm hiện nay, PV Drilling đã có 8 công ty thành viên và 1 xí nghiệp trực thuộc

Ngày 12/9, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling) đã ký hợp đồng liên doanh với Công ty Production Testers International Ltd (PTI).

PTI là công ty dịch vụ dầu khí đa quốc gia chuyên cung cấp dịch vụ thử vỉa giếng khoan dầu khí, có lịch sử phát triển trên 20 năm và hiện đang có văn phòng tại các nước khu vực châu Á như Singapore, Thái Lan, Indonesia và khu vực Trung Đông.

Liên doanh thứ 2 này của PV Drilling (sau liên doanh với Công ty BJ) có vốn điều lệ ban đầu là 4 triệu USD, trong đó mỗi bên tham gia góp 50% vốn. Liên doanh chuyên cung cấp dịch vụ khai thác và thử vỉa giếng khoan cho ngành công nghiệp dầu khí trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, trước mắt là các nhà thầu dầu khí đang hoạt động tại Việt Nam và thời hạn liên doanh kéo dài trong 20 năm.

Theo lãnh đạo của PV Drilling, liên doanh này ra đời đánh dấu thêm một bước phát triển mới của PV Drilling khi mà đây lại là liên doanh đầu tiên của một công ty Việt Nam tham gia cung cấp dịch vụ khai thác và thử vỉa giếng khoan - dịch vụ mà từ trước đến nay hoàn toàn do các công ty nước ngoài độc quyền cung cấp.

Trong ngành dịch vụ kỹ thuật dầu khí, hiện nay PV Drilling được đánh giá là một doanh nghiệp cổ phần hoạt động hiệu quả và có uy tín lớn đối với công chúng đầu tư trong và ngoài nước.

Cũng trong ngày 12/9, PV Drilling đã ra mắt Công ty Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí biển (PVD Offshore) có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, đơn vị thành viên đầu tiên chuyển đổi thành công ty con do PV Drilling nắm giữ 100% vốn.

PVD Offshore được thành lập trên cơ sở hợp nhất Xí nghiệp Khoan dầu khí và Xí nghiệp Dịch vụ ứng cứu sự cố tràn dầu, hai đơn vị trực thuộc PV Drilling. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của PVD Offshore là cung ứng nhân lực khoan, các dịch vụ kiểm định sửa chữa thiết bị khoan dầu khí và ứng cứu sự cố tràn dầu.

Sắp tới, PV Drilling sẽ ra mắt thêm 3 công ty thành viên do PV Drilling nắm giữ 100% vốn và một số công ty do PV Drilling giữ cổ phần chi phối, hoàn tất quá trình chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con trong chiến lược phát triển dài hạn.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, PV Drilling đã có 8 công ty thành viên và 1 xí nghiệp trực thuộc.