10:42 14/08/2015

Khoảng cách thu nhập sếp - nhân viên tại Mỹ

Diệp Vũ

Chênh lệch lên tới hàng trăm lần giữa thu nhập của giám đốc điều hành (CEO) và nhân viên ở 11 doanh nghiệp Mỹ, theo Bloomberg