09:48 04/10/2010

Khởi công đường cao tốc Hoà Lạc - Hòa Bình

Phan Anh

Đường cao tốc Hoà Lạc - thành phố Hoà Bình có chiều dài hơn 20 km với tổng mức đầu tư 6.745 tỷ đồng

Ngày 3/10, UBND tỉnh Hòa Bình và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO) đã khởi công xây dựng đường cao tốc Hoà Lạc - thành phố Hoà Bình (tỉnh Hòa Bình).

Tuyến đường này có chiều dài hơn 20 km với tổng mức đầu tư 6.745 tỷ đồng. Trên toàn tuyến có 12 cầu gồm 2 cầu lớn (trong đó có cầu Hòa Bình vượt sông Đà), 7 cầu trung và 3 cầu nhỏ. Tổng chiều dài đường gom là 27,32km. Tổng diện tích đất sử dụng của dự án là 215 ha và khối lượng đào đắp là 8,3 triệu m3.

Dự kiến tiến độ thi công phần đường khoảng 30 tháng và cầu lớn khoảng 42 tháng.