10:40 12/08/2011

Khởi động chương trình cải thiện chất lượng chính sách

Diệu Hương

PERQ có mục tiêu là cải thiện chất lượng thể chế, chủ yếu liên quan đến kinh doanh ở Việt Nam

Lễ ra mắt PERQ. Chương trình có mục tiêu là cải thiện chất lượng thể chế, chủ yếu liên quan đến kinh doanh ở Việt Nam - Ảnh: Anh Quân.
Lễ ra mắt PERQ. Chương trình có mục tiêu là cải thiện chất lượng thể chế, chủ yếu liên quan đến kinh doanh ở Việt Nam - Ảnh: Anh Quân.
Sáng 11/8, chương trình Cải thiện chất lượng chính sách (PERQ) - do Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), dự án Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ phối hợp xây dựng đã ra mắt tại Hà Nội.

PERQ có mục tiêu là cải thiện chất lượng thể chế, chủ yếu liên quan đến kinh doanh ở Việt Nam, thông qua việc hỗ trợ các cơ quan quản lý phân tích để loại bỏ các quy định tạo thêm gánh nặng chi phí không cần thiết cho cộng đồng, cản trở đổi mới và kìm hãm cạnh tranh.

TS. Nguyễn Đình Cung, Phó viện trưởng CIEM cho rằng, với nhiều công cụ mới và được sử dụng có hiệu quả trên thế giới như đánh giá tác động pháp luật, chương trình sẽ đóng góp đáng kể vào việc đảm bảo môi trường kinh doanh có giải trình rõ ràng tại Việt Nam, một yếu tố thúc đẩy năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thu hút đầu tư trong tương lai.

“Để nâng cao chất lượng quy định thì RIA phải được áp dụng đầy đủ và thực chất trong soạn thảo, tham vấn, thẩm tra và thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật đúng như yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện nay”, ông Cung nói.

Theo thiết kế, chương trình sẽ tổ chức nhiều hoạt động như các khóa tập huấn, hội thảo và cung cấp tài liệu về RIA; hỗ trợ và tư vấn xây dựng đề xuất pháp luật cụ thể thông qua công cụ RIA; cung cấp hướng dẫn đánh giá tác động; cung cấp các báo cáo RIA và bình luận khách quan, các khuyến nghị quốc tế…

Ngoài ra, cổng thông tin điện tử của PERQ sẽ là nơi các bên liên quan có thể đóng góp ý kiến đối với dự thảo văn bản pháp luật.

Theo thông tin tại buổi lễ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Luật gia Việt Nam và OECD đã nhận lời làm đối tác chiến lược của chương trình.