08:53 10/07/2007

Khởi động dự án đường sắt Lào - Việt Nam

Các chuyên gia Việt Nam và Lào đang gấp rút hoàn chỉnh dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào - Việt Nam

Các chuyên gia Việt Nam và Lào đang gấp rút hoàn chỉnh dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào - Việt Nam.

Theo thiết kế, tuyến đường sắt Lào - Việt có tổng chiều dài 519 km, đoạn ở trên đất Việt Nam dài 119 km, có 12 ga, 7 hầm, 24 cầu với vốn đầu tư khoảng 280 triệu USD.

Lộ trình tuyên đường sắt này bắt đầu từ tỉnh Hà Tĩnh, chạy sang Nam Trung Lào, dọc theo đường 12 đến tỉnh Khămmuộn và tiếp đó đi Viêng Chăn.

Dự án đường sắt Lào - Việt Nam cũng là một phần trong dự án đường sắt xuyên Á, rất có ý nghĩa trong phát triển kinh tế của Lào cũng như tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Lào - Việt Nam.