17:03 11/10/2011

Khởi động tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước

Diệu Hương

Bộ Tài chính vừa quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng đề án tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước

Tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước là trọng tâm của khâu đột phá về tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước.
Tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước là trọng tâm của khâu đột phá về tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước.
Bộ Tài chính vừa quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng đề án tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước.

Thứ trưởng bộ này, ông Trần Văn Hiếu, được phân công làm Trưởng ban, thành viên gồm lãnh đạo Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Ủy ban Chứng khoán...

Theo Quyết định 2372/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ ký ban hành ngày 7/10 và có hiệu lực tức thì, Ban chỉ đạo còn chịu trách nhiệm tổ chức triển khai đề án khi được phê duyệt.

“Ban chỉ đạo đề án có nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, trên cơ sở đó xây dựng đề án tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai đề án được phê duyệt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước”, Quyết định 2372 nêu rõ.

Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước được là một trong ba mũi đột phá, được xác định trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 2011-2016, bao gồm tái cấu trúc đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 hôm 10/10 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh đến việc tái cơ cấu nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó có nhắc đến ba nhiệm vụ quan trọng kể trên.

Các tuyên bố của thành viên Chính phủ thời gian gần đây cũng đề cập nhiều đến vấn đề này. Động thái của Bộ Tài chính có thể coi là một bước đi cụ thể để thực hiện quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ.

Tuy nhiên, Quyết định 2372 không đề cập đến thời điểm hoàn thành đề án, cũng như thời gian triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước.