10:31 30/06/2009

Khối ngoại được nắm 100% lượng cổ phiếu niêm yết của Vietcombank

N.Anh

Nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu toàn bộ 112.285.426 cổ phiếu mà Vietcombank đăng ký niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu toàn bộ 112.285.426 cổ phiếu mà Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đăng ký niêm yết (mã VCB).

Thông báo trên căn cứ theo Công văn số 1266/UBCK-PTTT ngày 29/6/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với Vietcombank.

Theo đó, căn cứ Quyết định 55/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/4/2009 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và Nghị định 69/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/4/2007 về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của Vietcombank, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của ngân hàng này.  

Trên cơ sở đó, số lượng cổ phiếu Vietcombank mà nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu là 30% vốn điều lệ - tương đương 363.025.808 cổ phiếu. Tuy nhiên do số lượng cổ phiếu Vietcombank đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) là 112.285.426 cổ phiếu (tương đương 9,28% vốn điều lệ), thấp hơn số lượng cổ phiếu nhà đầu tư nước ngòai được phép sở hữu theo quy định.

Do vậy, HOSE thông báo tổng số lượng cổ phiếu Vietcombank tối đa mà nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu hiện nay (total room) là 112.285.426 cổ phiếu - tương đương 100% số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết.

Ngày 30/6/2009 là ngày giao dịch đầu tiên 112.285.426 cổ phiếu của Vietcombank với mã chứng khoán VCB. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 50.000 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá trong ngày là +/- 20% so với giá tham chiếu.