09:58 10/07/2008

Khối ngoại được sở hữu tối đa 49% trái phiếu chuyển đổi của SSI

Hoàng Lộc

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với trái phiếu chuyển đổi của SSI tính đến hết ngày 8/7/2008 là 22,49%

Ngày 9/7, Công ty Chứng khoán Chứng khoán Sài Gòn (SSI) thông báo, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với trái phiếu chuyển đổi của SSI tính đến hết ngày 8/7/2008 là 22,49% cho cả hai loại trái phiếu SSICB206 và SSICB306.

Hội đồng Quản trị công ty cũng vừa thông qua quyết định nên rõ tổng số trái phiếu mã SSICB0206 và mã SSICB0206 do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu không được vượt quá 49% tổng số hai trái phiếu này đã phát hành.

Theo SSI, quy định trên được ban hành nhằm bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và thực hiện đúng quy định của Điều 21 Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó quy định nguyên tắc phát hành trái phiếu chuyển đổi là “Đảm bảo tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ.”