08:26 04/12/2012

Khối ngoại giục tăng “room” sở hữu tại ngân hàng nội

Hoàng Vũ

Một lần nữa khối ngoại khuyến nghị tăng mức sở hữu nước ngoài trong các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng
 Việt Nam hiện được thực hiện theo quy định tại Điều 4, Nghị định 
69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007.
Các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng Việt Nam hiện được thực hiện theo quy định tại Điều 4, Nghị định 69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007.
Đại diện nhóm các ngân hàng nước ngoài khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước làm rõ phạm vi, thời hạn tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và tổng mức sở hữu nước ngoài tại các ngân hàng trong nước.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) cuối kỳ 2012 diễn ra hôm qua (3/12), một lần nữa nhóm công tác ngân hàng lại đưa ra đề nghị trên.

Thành viên chủ chốt của nhóm công tác gồm các ngân hàng và tổ chức tín dụng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, như Standard Chartered, CitiBank, ANZ, HSBC, Deutsche, BNP Paribas, Tokyo - Mitsubishi UFJ, Mizuho, Bangkok, JP Morgan, Maybank, và Natixis.

Theo quy định hiện hành, ngân hàng nước ngoài không được phép sở hữu trên 20% vốn điều lệ của ngân hàng trong nước, và tổng tỷ lệ sở hữu của nước ngoài trong ngân hàng trong nước không được quá 30%.

Nhưng nhóm công tác trên đưa ra cơ sở rằng: kế hoạch tái cơ cấu ngân hàng của Chính phủ (theo Quyết định số 254) đã đề ra định hướng khuyến khích ngân hàng nước ngoài tham gia vào quá trình ổn định, hội nhập của hệ thống ngân hàng Việt Nam, bao gồm cả việc tăng sở hữu của ngân hàng nước ngoài trong các ngân hàng trong nước cần tái cơ cấu.

Theo đó, họ đề nghị Ngân hàng Nhà nước làm rõ phạm vi, thời hạn tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và tổng mức sở hữu nước ngoài trong các ngân hàng trong nước; cùng với đó, “mọi quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đều phải được áp dụng đồng đều đối với mọi ngân hàng trong nước”.

Ngoài ra, báo cáo của nhóm công tác ngân hàng tại VBF cuối kỳ 2012 còn dẫn giải thêm: “Một nội dung quan trọng trong kế hoạch của Chính phủ là tăng cường chuẩn mực quản trị, quản lý vốn và quản trị rủi ro của ngân hàng trong nước. Chúng tôi cho rằng việc tăng sở hữu nước ngoài sẽ là yếu tố thúc đẩy đáng kể tiến trình này. Với mức sở hữu nước ngoài 15 - 20% hiện nay, ngân hàng nước ngoài chưa thể có nhiều ảnh hưởng đến vấn đề quản trị của các ngân hàng trong nước có vốn nước ngoài, cho dù có thành viên trong hội đồng quản trị”.

Các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng Việt Nam hiện được thực hiện theo quy định tại Điều 4, Nghị định 69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007.

Trong những năm gần đây, các nhà đầu tư nước ngoài và có cả tổ chức trong nước từng nhiều lần khuyến nghị tăng các giới hạn tỷ lệ sở hữu hiện hành. Mở “room” cho khối ngoại tại các ngân hàng cũng từng là tin đồn thu hút sự chú ý của giới đầu tư chứng khoán tại một số thời điểm trước đây.