08:22 17/07/2013

Khơi nguồn sáng tạo bằng những chiêu lạ đời

Thanh Hải

Theo Business Insider, các hãng công nghệ không ngừng nghĩ ra những chiêu, trò để khơi nguồn cảm hứng sáng tạo của nhân viên