14:31 05/12/2011

Không chấp thuận gia hạn khoản nợ 500 tỷ đồng của EVN

Hà Anh

Đại hội đồng cổ đông VSH không đồng ý gia hạn thêm khoản nợ 500 tỷ đồng và yêu cầu EVN thực hiện theo đúng hợp đồng vay vốn

Diễn biến giá cổ phiếu VSH trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu VSH trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Không chấp thuận gia hạn khoản nợ 500 tỷ đồng của EVN - Ảnh 1Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã VSH-HSX) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo đó, năm 2011, VSH dự kiến sản lượng điện sản xuất đạt 750 triệu Kwh; sản lượng điện thương phẩm đạt 741 triệu Kwh; doanh thu đạt gần 530 tỷ đồng; chi phí là 227,2 tỷ đồng; tổng vốn giải ngân cho đầu tư xây dựng cơ bản là 424 tỷ đồng (giá bán điện là giá tạm tính của hợp đồng năm 2009, bình quân là 563 đồng/kwh).

Về giá bán điện, đại hội đồng cổ đông VSH giao cho Hội đồng Quản trị tiếp tục đàm phán với EVN và ký hợp đồng mua bán điện. Về các chỉ tiêu như doanh thu từ điện sản xuất, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn, tỷ lệ cổ tức, trích lập các quỹ... của kế hoạch năm 2011, công ty sẽ tính toán chi tiết khi có giá điện chính thức.

Đồng thời, công ty phê duyệt phương án tạm chi trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận năm 2010 và 2011 là 20% (mỗi năm 10%). Thực hiện trong năm 2011.

Đáng chú ký là về hợp đồng EVN vay vốn 500 tỷ đồng, đại hội đồng cổ đông công ty không đồng ý gia hạn thêm và yêu cầu EVN thực hiện theo đúng hợp đồng vay vốn.

Được biết, doanh thu thuần hợp nhất quý 3 đạt 72,1 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 342 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 56,8 tỷ đồng, lũy kế đạt 263,4 tỷ đồng.