08:28 11/09/2007

Không chỉ đạo tạm ngừng xuất khẩu gạo 2007

Thế Anh

Website Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có thông báo về việc Bộ này không có văn bản nào chỉ đạo ngừng xuất khẩu gạo

Giá gạo trong nước hiện khoảng 3 triệu đồng/tấn, tương đương 188USD. Trên thị trường thế giới, giá gạo Việt Nam tăng 35 - 42USD/tấn.
Giá gạo trong nước hiện khoảng 3 triệu đồng/tấn, tương đương 188USD. Trên thị trường thế giới, giá gạo Việt Nam tăng 35 - 42USD/tấn.
Website Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có thông báo về việc Bộ này không có văn bản nào chỉ đạo ngừng xuất khẩu gạo trong các tháng cuối năm 2007.

Xung quanh thông tin về tình hình xuất khẩu gạo năm 2007, tại cuộc họp ngày 24/8/2007 về điều hành xuất khẩu gạo những tháng cuối năm 2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thống nhất với Bộ Công Thương, đề nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc những những biện pháp điều hành xuất khẩu gạo 6 tháng cuối năm đã được Tổ điều hành xuất khẩu gạo thống nhất.

Về số lượng gạo xuất khẩu hàng tháng trong các tháng còn lại của năm 2007, Hiệp hội Lương thực Việt Nam thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo xuất khẩu có hiệu quả và không để xảy ra biến động giá thị trường nội địa.