13:46 13/11/2009

Không cho vay lãi suất thỏa thuận để đầu tư tài chính, bất động sản

Minh Đức

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng không thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với khoản vay để đầu tư bất động sản, tài chính

Các trường hợp cho vay lãi suất thỏa thuận chưa đúng quy định thì phải khắc phục, xử lý dứt điểm trước ngày 31/3/2010.
Các trường hợp cho vay lãi suất thỏa thuận chưa đúng quy định thì phải khắc phục, xử lý dứt điểm trước ngày 31/3/2010.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng không thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với các khoản cho vay để đầu tư bất động sản, tài sản tài chính.

Ngày 12/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 8883/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung về cho vay lãi suất thỏa thuận.

Cụ thể, các tổ chức tín dụng thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với cho vay vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-NHNN ngày 23/1/2009 và hướng dẫn tại văn bản số 1288/NHNN-CSTT ngày 27/02/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, các tổ chức tín dụng chỉ được thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với khoản vay để trực tiếp phục vụ đời sống của cá nhân và hộ gia đình của khách hàng vay, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.

Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng không được thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với các khoản cho vay để đầu tư bất động sản, tài sản tài chính (vàng, ngoại tệ, chứng khoán và các tài sản tài chính khác) và các hoạt động có liên quan đến sản xuất – kinh doanh.

Các tổ chức tín dụng phải tiến hành rà soát, kiểm tra các khoản cho vay lãi suất thỏa thuận để thực hiện theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và quy trình cho vay lãi suất thỏa thuận đối với từng loại nhu cầu vay vốn của khách hàng, trong đó quy định cụ thể giới hạn tín dụng đối với một khách hàng và lĩnh vực cho vay.

Các trường hợp cho vay lãi suất thỏa thuận chưa đúng quy định thì phải khắc phục, xử lý dứt điểm trước ngày 31/3/2010.