10:11 05/01/2009

Không có ngân hàng bị đóng cửa do thiếu vốn

9 ngân hàng thương mại có vốn pháp định dưới 1.000 tỉ đồng đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn lên 1.000 tỉ đồng như quy định

Một phòng giao dịch của Ngân hàng Kiên Long - một trong 9 ngân hàng đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn lên 1.000 tỉ đồng.
Một phòng giao dịch của Ngân hàng Kiên Long - một trong 9 ngân hàng đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn lên 1.000 tỉ đồng.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, 9 ngân hàng thương mại có vốn pháp định dưới 1.000 tỉ đồng đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn lên 1.000 tỉ đồng như quy định tại Nghị định số 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều này có nghĩa là chưa có ngân hàng thương mại nào bị đóng cửa, bị thu giấy phép hay bị mua lại, sáp nhập.

9 ngân hàng vừa bổ sung vốn gồm Đệ Nhất, Gia Định, Đại Tây Dương, Mỹ Xuyên, PG Bank, Kiên Long, Việt Nam Thương Tín, Đại Tín, Đại Á. Như vậy, tổng số ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam vẫn là 38 ngân hàng.

Theo Nghị định số 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ về danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, đối với ngân hàng thương mại cổ phần, mức vốn pháp định tối thiểu tính đến cuối năm 2008 là 1.000 tỉ đồng, và đến cuối năm 2010 là 3.000 tỉ đồng.

(TTXVN)