07:13 03/08/2012

Không công bố thông tin kịp thời, PTL bị phạt 70 triệu đồng

Hà Anh

SSC đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với PTL

Diễn biến giá cổ phiếu PTL trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu PTL trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Ngày 6/7/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số 540/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (mã PTL-HOSE).

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán đã phạt PTL 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không kịp thời khi xảy ra các sự kiện phải công bố thông tin bất thường theo quy định pháp luật.

Sau khi chấp hành quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật.