09:55 11/01/2008

Không công nhận kết quả giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VSC

Hoàng Lộc

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM không công nhận kết quả giao dịch thỏa thuận cổ phiếu của Công ty Cổ phần Container Việt Nam

Ngày 10/1, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cho biết Sở không công nhận kết quả giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VSC của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship).

Khối lượng giao dịch 100.000 cổ phiếu, giá thỏa thuận là 124.000 đồng/cổ phiếu trong phiên ngày 9/01/2008.

Lý do không công nhận là cổ phiếu mới niêm yết trong ngày giao dịch đầu tiên không được phép giao dịch thỏa thuận.

Viconship là thành viên của Tổng công ty Hàng hải việt Nam (Vinalines) có vốn điều lệ 80,37 tỷ đồng, thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như:

Dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển và môi giới hàng hải, tàu hàng chở container, kinh doanh kho, bến bãi, vận tải, tổ chức liên hiệp vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, hàng dự án, hàng quá cảnh, khai thác cảng biển,vận tải ven biển.