07:47 18/09/2017

Không đưa cổ phiếu vào giao dịch, Bwaco bị phạt 125 triệu đồng

Hà Anh

Công ty này bị phạt do đã không đưa cổ phiếu đã chào bán ra công chúng vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán

Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (Bwaco).
Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (Bwaco).
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (Bwaco).

Cụ thể, Bwaco bị phạt 125 triệu đồng do công ty này đã không đưa chứng khoán đã chào bán ra công chúng vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Được biết, năm 2013, Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 41/GCN-UBCK ngày 06/9/2013 nhưng đến nay chưa đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán cũng đã ban hành quyết định xử phạt một loạt công ty do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 545 (Đà Nẵng) với số tiền là 60 triệu đồng, do công ty đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật gồm: Nghị định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015; Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2015; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (Tp.HCM) bị phạt 70 triệu đồng do công ty này không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của SSC không đúng thời hạn về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Báo cáo thường niên năm 2015; thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, năm 2016;...

- Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 (Thái Nguyên) bị phạt 85 triệu đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng.

- Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (Đồng Nai) bị phạt 40 triệu đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng.

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (MLG-UpCom) bị phạt tổng cộng 170 triệu đồng: gồm 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2015, 2016 đã được kiểm toán; văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2016; Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 đã được soát xét; Báo cáo tài chính quý 1/2017);

Và 85 triệu đồng còn lại là do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này.