09:03 20/01/2009

Không được khuyến mại nếu không đảm bảo chất lượng dịch vụ

An Nhi

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ dịp Tết

Các doanh nghiệp thông tin di động không được thực hiện các chương trình khuyến mại nếu không có biện pháp chắc chắn đảm bảo chất lượng dịch vụ trong thời gian trước và trong Tết Nguyên đán - Ảnh: Việt Tuấn.
Các doanh nghiệp thông tin di động không được thực hiện các chương trình khuyến mại nếu không có biện pháp chắc chắn đảm bảo chất lượng dịch vụ trong thời gian trước và trong Tết Nguyên đán - Ảnh: Việt Tuấn.
Đó là một trong những yêu cầu quan trọng tại Chỉ thị số 02/2009/CT-BTTTT, vừa được Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn ký ban hành, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ thông tin liên lạc trong dịp Tết.

Chỉ thị nêu rõ, các doanh nghiệp thông tin di động không được thực hiện các chương trình khuyến mại nếu không có biện pháp chắc chắn đảm bảo chất lượng dịch vụ trong thời gian trước và trong Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, các nhà cung cấp viễn thông, Internet phải tổ chức rà soát, kiểm tra đo thử, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị, đường truyền; điều chỉnh sắp xếp hợp lý mạng lưới, bố trí đủ kênh, đủ luồng đảm bảo cho mạng lưới hoạt động tốt; xây dựng các phương án tối ưu dự phòng phân tải, ứng cứu tình huống, sự cố bất thường gây tắc nghẽn các mạng dịch vụ viễn thông, di động cũng như cố định.

Đồng thời, các nhà cung cấp cần có biện pháp hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ để phân tải lưu lượng, đặc biệt đối với thời điểm giao thừa.

Đối với dịch vụ bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp trong ngành chủ động tăng cường lực lượng, phương tiện và vật tư, thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực ca, điều hành… nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt 24/24 giờ.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết, thông báo thời gian mở, đóng cửa giao dịch trong dịp Tết tại các điểm giao dịch; chuyển phát nhanh chóng, kịp thời báo chí, bưu phẩm, bưu kiện, điện tín, điện hoa, thư công phát sinh trong dịp Tết; đề cao cảnh giác kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới bưu chính, chuyển phát để vận chuyển, phát tán hàng cấm, hàng lậu và các ấn phẩm có nội dung kích động lôi kéo các phần tử xấu chống đối chính quyền.