11:35 22/09/2007

Không được thu phí khi lao động chưa được tiếp nhận

Quỳnh Lam

Một quy định cụ thể về mức phí môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động xuất khẩu lao động vừa được ban hành

Doanh nghiệp chỉ được phép thu tiền môi giới và tiền dịch vụ sau khi ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và đã được phía nước ngoài tiếp nhận, hoặc được cấp visa.
Doanh nghiệp chỉ được phép thu tiền môi giới và tiền dịch vụ sau khi ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và đã được phía nước ngoài tiếp nhận, hoặc được cấp visa.
Bộ Lao động - Thương binh Xã hội và Bộ Tài chính vừa có thông tư quy định cụ thể mức phí môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động xuất khẩu lao động.

Theo đó, mức tiền môi giới doanh nghiệp thu của người lao động không vượt quá một tháng lương cơ bản/người cho mỗi năm làm việc. Trường hợp do yêu cầu của thị trường đòi hỏi mức trần cao hơn thì Bộ sẽ quyết định từng trường hợp cụ thể.

Số tiền môi giới phải được thể hiện rõ trong hợp đồng cung ứng lao động. Trong trường hợp người lao động về nước trước thời hạn vì lý do bất khả kháng hoặc không phải do lỗi của người lao động thì doanh nghiệp có trách nhiệm yêu cầu bên môi giới hoàn trả một phần tiền môi giới đã nộp theo nguyên tắc.

Cụ thể, nếu người lao động làm việc chưa đủ 50% thời gian hợp đồng thì được nhận lại 50% tiền môi giới đã nộp, đã làm quá 50% thời gian thì không được nhận lại.

Trường hợp nếu không đòi lại được tiền môi giới, doanh nghiệp phải có trách nhiệm hoàn trả cho người lao động.

Về tiền dịch vụ, mức trần cũng được khống chế không quá một tháng lương cơ bản/ một năm làm việc.

Trong thời gian hợp đồng, nếu người lao động phải về nước không do lỗi của mình thì doanh nghiệp chỉ được thu tiền dịch vụ theo số tháng làm việc thực tế. Ngược lại, do lỗi của người lao động thì doanh nghiệp không có trách nhiệm phải trả lại tiền.

Thông tư lưu ý các doanh nghiệp chỉ được phép thu tiền môi giới và tiền dịch vụ sau khi ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và đã được phía nước ngoài tiếp nhận, hoặc được cấp visa.

Các doanh nghiệp không được thu tiền môi giới của người lao động đối với những thị trường, hợp đồng mà đối tác nước ngoài không có yêu cầu về tiền môi giới.