11:48 20/12/2013

Không học đại học, làm gì ở Mỹ để có lương cao?

Thanh Hải

Theo Business Insider dẫn báo cáo của Cơ quan Thống kê Lao động Mỹ, có nhiều nghề lương cao mà không cần bằng đại học