06:00 22/07/2013

Không “hồi tố” ưu đãi đầu tư cho Robert Bosch Việt Nam

Anh Minh

Không hồi tố ưu đãi cho Bosch để đảm bảo đối xử bình đẳng giữa các doanh nghiệp

Nhà máy Robert Bosch Việt Nam tại Đồng Nai.
Nhà máy Robert Bosch Việt Nam tại Đồng Nai.
Chính phủ sẽ “không xem xét việc giải quyết hồi tố đối với kiến nghị ưu đãi đầu tư dự án giai đoạn I (tổng trị giá đầu tư 52 triệu Euro) theo nội dung đề nghị của Công ty Robert Bosch Việt Nam vì không phù hợp với quy định của pháp luật tại từng thời điểm, đồng thời bảo đảm sự đối xử bình đẳng giữa các doanh nghiệp”.

Đây là nội dung đáng chú ý trong thông báo của Văn phòng Chính phủ liên quan đến kiến nghị về ưu đãi đầu tư của Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam.

Hồi đầu tháng 7, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan để tiếp tục xem xét, giải quyết các kiến nghị ưu đãi đầu tư của công ty này.

Vẫn theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, đối với đề xuất đầu tư dự án giai đoạn III của công ty trị giá 130 triệu Euro cùng các kiến nghị ưu đãi kèm theo, Phó thủ tướng giao các cơ quan, địa phương liên quan xem xét, giải quyết theo hai hướng.

Thứ nhất, trường hợp công ty quyết định thực hiện dự án theo hình thức đầu tư mở rộng mà không thành lập pháp nhân mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai, xem xét, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký đầu tư và giải quyết ưu đãi trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, vận dụng các quy định về ưu đãi đầu tư mở rộng.

Theo Luật bổ sung, sửa đổi một số quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp vừa được Quốc hội thông qua tháng 6/2013, phần mở rộng đầu tư sẽ được bảo lưu ưu đãi như phần đầu tư “gốc”. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong việc sửa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới đây.

Thứ hai, trường hợp công ty quyết định lựa chọn phương án tiếp tục đầu tư theo hình thức thành lập doanh nghiệp mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc doanh nghiệp đăng ký cấp chứng nhận đầu tư và sáp nhập với doanh nghiệp hiện tại phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Hồi tháng 4/2013, Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam đã phát đi thông báo về việc đã được Chính phủ đồng ý chủ trương để Công ty được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đối với dự án ứng dụng công nghệ cao.

Bosch Việt Nam đã thành lập công ty con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam vào năm 2008. Năm 2011, nhà máy công nghệ cao chính thức được khánh thành tại Khu công nghiệp Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Hiện tại, Bosch đã lên kế hoạch nâng tổng vốn đầu tư của nhà máy từ 100 triệu euro hiện nay lên 230 triệu euro vào năm 2015.