10:05 03/03/2009

Không tăng vốn kịp, công ty chứng khoán sẽ bị rút giấy phép?

L.Hương

Liệu sắp tới đây, có bao nhiêu công chứng khoán bị rút giấy phép do không đủ vốn điều lệ?

Trong bối cảnh hiện nay khi mà việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán đang trở nên khó khăn do thị trường sụt giảm, công ty chứng khoán cũng rất khó trong việc tăng vốn.
Trong bối cảnh hiện nay khi mà việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán đang trở nên khó khăn do thị trường sụt giảm, công ty chứng khoán cũng rất khó trong việc tăng vốn.
Ủy ban Chứng khoán cho biết, sau ngày 25/2/2009, nếu công ty chứng khoán nào mà không hoàn tất hồ sơ tăng vốn điều lệ theo quy định sẽ bị thu hồi giấy phép thành lập và họat động.

Đó là nội dung chính trong công văn sô 177/UBCK-QLKD mà Ủy ban Chứng khoán gửi các công ty chứng khoán yêu cầu về việc hoàn tất thủ tục tăng vốn đề ngày 12/2/2009.

Tuy nhiên, đã quá thời hạn trên 3 ngày nhưng vẫn chưa thấy giấy phép nào bị thu hồi và số lượng công ty chứng khoán có vốn điều lệ thấp hơn quy định không phải là ít.

Theo bà Thục Anh, Phó trưởng ban Ban kinh doanh (Ủy ban Chứng khoán), các công ty chứng khoán không đáp ứng đủ vốn pháp định cho từng nghiệp vụ kinh doanh hiện nay có hai loại.

Loại thứ nhất, đó là 55 công ty chứng khoán đã được thành lập trước đây theo Nghị định 48 và 144, những công ty này có vốn pháp định rất thấp và theo lộ trình phải tăng vốn theo đúng quy định và tháng 2 này phải hoàn thành.

Theo thống kê của Ủy ban Chứng khoán đã có 20 công ty đã tăng vốn theo đúng quy định, số còn lại đang làm thủ tục tăng vốn hay rút bớt nghiệp vụ triển khai chưa nhiều, chưa hiệu quả như: bảo lãnh phát hành.

Loại thứ hai bao gồm các công ty có mức vốn chủ sở hữu giảm rất nhiều so với vốn pháp định nhưng chưa xuống quá thấp để đến mức không thể giải quyết được (khoảng 5 công ty).

Các công ty khác tuy có thua lỗ nhưng cũng có mức tích lũy những năm trước rất lớn nên chưa giảm xuống dưới mức vốn pháp định quy định.

“Chúng tôi cũng đã lường trước vài công ty có vốn không đủ để thực hiện bất cứ nghiệp vụ nào và thời gian tới không có biện pháp phục hồi thì có thể cũng phải giải thể”, bà Thục Anh cho biết.

Theo quy định của Luật chứng khoán và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP, tới thời điểm 8/2/2009, các công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ đáp ứng vốn pháp định cho các nghiệp vụ kinh doanh đã được cấp phép.

Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn nói trên, một số công ty chứng khoán chưa thực hiện tăng vốn điều lệ, không đáp ứng điều kiện duy trì giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định.
 
Trong bối cảnh hiện nay khi mà việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán đang trở nên khó khăn do thị trường sụt giảm, công ty chứng khoán cũng rất khó trong việc tăng vốn.

Liệu sắp tới đây, có bao nhiêu công chứng khoán bị rút giấy phép do không đủ vốn điều lệ?