10:10 15/12/2008

Không truy thu thuế nguyên phụ liệu may mặc dư thừa

Trọng Vũ

Chính phủ đã đồng ý không truy thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu, phế liệu, phế phẩm hàng may mặc dư thừa còn giá trị

Sau đề xuất của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý không truy thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu, phế liệu, phế phẩm hàng may mặc dư thừa còn giá trị thương mại (trừ số lượng đã tiêu hủy).

Số nguyên liệu không bị truy thuế được tính sau quá trình gia công, tỷ lệ còn lại nhỏ hơn hoặc bằng 3%, so với số nguyên liệu thực được nhập khẩu để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu khi doanh nghiệp bán vào thị trường nội địa. Nếu số nguyên phụ liệu, phế liệu, phế phẩm dư thừa lớn hơn 3% so với số nguyên liệu thực nhập khẩu thì phải khai hải quan, nộp thuế nhập khẩu và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp đã thực hiện việc bán các nguyên phụ liệu, phế liệu dư thừa nêu trên mà không khai báo với cơ quan hải quan sẽ bị xử phạt hành chính và thực hiện chính sách thuế hiện hành.