12:36 27/01/2008

Khu du lịch biển đầu tiên được cấp chứng chỉ ISO

Trà Giang

Ngày 24/1, Khu du lịch Biển Đông (Vũng Tàu) đã tổ chức lễ đón nhận chứng chỉ ISO 9001: 2000

Ngày 24/1, Khu du lịch Biển Đông (Vũng Tàu) đã tổ chức lễ đón nhận chứng chỉ ISO 9001: 2000.

Đây là khu du lịch biển đầu tiên trên cả nước được cấp chứng chỉ ISO.

Đại diện Khu du lịch Biển Đông nói từ khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, ý thức của người lao động tại khu du lịch được nâng lên, chất lượng dịch vụ phục vụ du khách ngày càng được cải thiện.

Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã tiến hành thẩm định và cấp chứng chỉ ISO cho khu du lịch này.