14:25 02/11/2007

Khuyến khích nhập khẩu thủy sản nguyên liệu

Thanh Vân

Ngày 1/11, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 1626/TTg-NN chỉ đạo một số nội dung đối với ngành thủy sản

Công tác an toàn vệ sinh thủy sản cũng tiếp tục được chú trọng - Ảnh: Việt Tuấn.
Công tác an toàn vệ sinh thủy sản cũng tiếp tục được chú trọng - Ảnh: Việt Tuấn.
Ngày 1/11, Thủ tướng đã có công văn số 1626/TTg-NN chỉ đạo một số nội dung đối với ngành thủy sản.

Trong đó, Nhà nước khuyến khích việc nhập khẩu thủy sản nguyên liệu để phát huy thế mạnh của ngành chế biến thủy sản xuất khẩu, nhằm tạo thêm việc làm, tạo giá trị gia tăng của sản phẩm, tăng kim ngạch xuất khẩu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để thống nhất trình Thủ tướng xem xét, quyết định về thuế suất nhập khẩu thủy sản nguyên liệu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản phát triển và phù hợp với các cam kết quốc tế.

Đối với công tác kiểm soát dư lượng hóa chất kháng sinh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các Bộ ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung thực hiện tốt các Chỉ thị số 37/2005/CT-TTg của Thủ tướng về một số biện pháp tăng cường quản lý hóa chất, kháng sinh dùng cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản nghiên cứu phương án tính phí và lệ phí kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, có giải pháp đẩy nhanh việc xã hội hóa các dịch vụ công, trong đó có hoạt động kiểm nghiệm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành…